از راه مختلف به سوی هدفی مشترک

ای آنکه در دین یا آیین یا مسلکی غیر آن هستی که من هستم، اگر این شیوه که می‌کنی تو را از انجام عمل بد باز می‌دارد و بر انجام عمل نیک تشویق می‌کند و نیک و بد تو همان است که عموم مردم چنین نظری دارند، پس من و تو از راه‌های مختلف به سوی یک هدف در حرکتیم. اگر بتوانم تو را از ظرائف معرفت آیین خودم باخبر و سعی می‌کنم از فلسفه معرفت تو نیز آگاه شوم. شنبه 12 دی‌ماه 88

/ 0 نظر / 13 بازدید