گره كور ترافيك

مشكل ترافيك در تهران تقريباً به يك گره نسبتاً كور تبديل شده است و علي‌رغم تلاش فوق‌العاده دست‌اندركاران طي بيش از ربع قرن، وضعيت كماكان اسفناك است. اما علت چيزي فراتر از معضلات ترافيكي است. فقط به بعضي از گزاره‌ها در اين زمينه توجه كنيم:

-          روزانه بيش از 2 ميليون نفر فقط از كرج به تهران آمده و شب برمي گردند (يعني نزديك به جمعيت كشور امارات)

-          عرض خيابان‌هاي تهران به‌طور متوسط بيش از شهرهاي آلمان و تعداد ماشين‌ها نيز كمتر از آنجاست

-          تعداد خيابان‌هايي كه يك‌طرفه مي‌شوند تقريباً به ميزان قابل ملاحظه‌اي زياد هستند. 

   اما با همه‌ي اينها، گره كور ترافيك وحشتناك است و زمان‌هاي بسياري را از همه ضايع مي‌كند، چرا؟

واقعيت اين است كه «ميزان تردد» بسيار بيش از حد استاندارد شهري است و اين به دليل آن است كه هنوز هم براي ساده‌ترين كار، بايد شخصاً در محل حاضر شد. و گاهي فاصله بين مبداء و مقصد مسافت زيادي است و تداخل با ديگراني كه همين وضعيت را دارند ايجاد مي‌كند. و بدا اينكه ضايع شدن اوقات فقط در ترافيك نيست بلكه در انجام ساده‌ترين كارهاي اداري نيز به‌قدري تشريفات است كه اگر اين ترافيك‌ها را نيز حساب كنيم، واقعاً سخت بتوان باور كرد كه در قرن 21 زندگي مي‌كنيم. سؤال اينجاست كه پس در دنياي مدرن با اين مسئله چگونه روبرو شده‌اند؟

بايد بپذيريم كه بهترين راه‌حل، بهره‌مندي از سيستم «دولت الكترونيك» يا حتي «شهر الكترونيك» است. روشي كه با برخورداري از يك سيستم بسيار دقيق و منسجم اتوماسيون و استفاده از شبكه اينترنتي، حجم بسيار بالاي نيازهاي شهروندان از اين طريق تأمين مي‌شود. البته اگرچه ظاهراً اين مكانيزه شدن‌ها وجود دارد ولي فقط ظاهراً اينطوري است و اين روش ناقص و جزيره‌گونه، هيچ‌گاه نمي‌تواند كارايي يك سيستم يكپارچه و سراسري با همه‌ي اهداف را داشته باشد. فقط اگر سيستم بانكي به‌طور كامل در چارچوب «شهر الكترونيكي» قرار گيرد، بيش از 60% عمليات باجه‌اي كاهش پيدا مي‌كند، آنگاه هم مشتريان به كارهاي مهم‌تر خواهند رسيد و هم سيستم بانكي به برنامه‌ريزي براي پيشرفت خواهد پرداخت. جالب اينكه در صورت استقرار كامل اين سيستم، علاوه بر حذف تشريفات بوروكراتيك، معضلاتي همچون پارتي‌بازي و رشوه نيز قابل محوشدن خواهد بود. استانداردهاي شهروندي در هياهوهاي بي‌حاصل گم شده است. شنبه 13 بهمن 86 

/ 0 نظر / 10 بازدید