فلسفه‌ی خلقت

نقطه‌ی آغازین بشر، «خامی» است و اگر موفق شود در پایان به «آگاهی» خواهد رسید و آنگاه «انتخاب» خواهد کرد. در این مسیر چیزهایی است که رعایت آنها موجب «سلامت و پایداری جسم» است همچون بهداشت، تغذیه، معیشت، ... و مواردی نیز که موجب «سلامت و پاکی روح» است همچون اخلاق، فاکتورهای انسانی،... سه‌شنبه 27 بهمن 88

/ 0 نظر / 12 بازدید