ترغيب به معروف

از شرايط امر به‌معروف و نهي از منكر، داشتن علم، آگاهي و احتمال تأثير است. به‌عبارتي اينكه هرچيزي به ذهن ما رسيد بلافاصله بر روي زبان نيز (و معمولا با لحني نه‌چندان مطلوب) جاري شود را نمي‌توان «امر به معروف» دانست بلكه بسياري از اوقات «تحريك به منكر» به‌نظر خواهد آمد. داشتن مطالعه كافي، تشخيص صحيح و زبان نيكو از شايسته‌ترين صفاتي است كه در اين راه نيازمند خواهيم بود. البته نيكوتر از «زبان نيك»، به يقين «عمل نيك» است كه در آن صورت به‌جاي «امر» به معروف، في‌الواقع «ترغيب» به معروف خواهيم داشت. وَه كه چقدر در جامعه‌ي امروز به همه‌ي اينها نيازمنديم...

/ 0 نظر / 5 بازدید