چند ثانیه شگفت‌انگیز

حوادث و پدیده‌ها معمولاً چند لایه دارند و خوشابحال کسانی که می‌تواند علاوه بر تشخیص این لایه‌ها، نوع واکنش خود را نیز چندبُعدی انجام دهند. فقط کافی است که چند ثانیه فکر کنیم که لایه‌های دیگر این اتفاق چه می‌تواند باشد؟ همین چند ثانیه باعث نتایج شگفت‌انگیزی خواهد شد. فقط چند ثانیه با کمی انصاف ... چهارشنبه 23 دی‌ماه 88

/ 0 نظر / 7 بازدید