اشتباه، حقی یکبار مصرف

داشتن اشتباهاتی در گذشته چندان عجیب نیست، چون آگاهی امروز ما محصول همان اشتباهات است. اما تکرار این اشتباهات در آینده است که نپذیرفتنی خواهد بود. ضرر بار اول یک اشتباه برای انسان، «ممکن» است ولی بار دوم این ضرر «حق» ما خواهد بود. پنجشنبه 17 دی‌ماه 88

/ 0 نظر / 14 بازدید