از ويژگي‌هاي جامعه شناسانه ايراني

بزرگترين ويژگي جامعه ايراني را شايد بتوان «سهل‌انگاري» درنظر گرفت. البته باتوجه به ميزان بالاي مصيبت‌ها و ظلم و تجاوز در گذشته تاريخي، اين صفت مي‌تواند كمي بديهي باشد ولي بايد توجه داشت كه اگرچه «سهل‌انگاري» در مقابل مشكلات، پذيرفتني است اما همين صفت در مقام برنامه‌ريزي و طراحي امور، بسيار خطرناك و آفت خواهد بود.

/ 0 نظر / 7 بازدید