شب يلدا، شب آرزوها

شب چله (يلدا) در پيش است، شبي دراز. شايد همان شب عاشقان بيدل باشد كه مي‌گويند چه شبي دراز باشد. مي‌توانيم در اين شب آرزوها كنيم و چه جالب كه در اين شب حاجيان نيز در صحراي مُنا (آرزوها) هستند. بي‌سبب نيست كه مي‌گويند بزرگي انسان‌ها به بزرگي آرزوهايشان است. و بهتر آنكه اضافه كنيم كه ميزان موفقيت انسان‌ها در رسيدن به آرزوهايشان است.

/ 0 نظر / 10 بازدید