نشانه‌هايي براي حاجي

امروز حاجيان در صحراي مُنا (آرزوها) سنگي به‌سوي شيطان درون پرتاب مي‌كنند و پس از قرباني و زدودن آخرين پيرايه‌ها از خويش، آماده‌تر از گذشته براي نشستن بر سفره‌ي رحمت الهي مي‌شوند. كلمه‌ي «انسان» از ماده‌ي «نسيان» است و شايد اين موجود فراموشكار بيشتر از هر چيزي به «يادآوري‌ها» و «نشانه‌ها» نياز داشته باشد. از اين رو هست كه همه‌ي اديان، خصوصاً اسلام به وجه سمبوليك و تذكارگونه‌ي مسائل بسيار توجه دارد. بي‌سبب نيست كه گاهي مي‌توان وجه دروني «طواف» را با عبارت عاميانه «دورت بگردم» بهتر عيان كرد يا آنجا كه شاعر مي‌گويد:

كعبه‌ي سنگ، نشاني است كه ره گم نشود

حاجي احرام دگر بند، ببين يار كجاست

/ 0 نظر / 11 بازدید