نه این و نه آن، از این و از آن!

حضرن علی «ع» می‌گوید: لایری الجاهل الا مُفْرَط او مُفَرّط – یعنی جاهل را نمی‌بینی که یا افراط می‌کند یا تفریط. به‌عبارتی آنچه که موجب سعادتمندی بشر است، همانا پیروی از راه اعتدال است. وضعیتی که در جوامع غربی می‌بینیم حاکی از افراط در شکستن ساختارها و هنجارها و سرعت در تغییر هویت‌ها و دوری از سنت‌هاست. و آنچه که در شرق می‌بینیم، تفریط در ارتقای سطح هنجارهای امروزین و رسیدن به معدل کیفی شهروندی و بهره‌وری از یافته‌های مدرن است. به‌همین دلیل است که نه غرب می‌تواند آن خوشی و سرزندگی موردنیاز انسان را ارمغان آورد و نه شرق توانسته که آینده‌ای باثبات و مفید برای جوامع خود هدیه بخشد. ای‌کاش این دو فرهنگ بتوانند نقاط مثبت را به همدیگر سوغاتی دهند و از افراط و تفریط دوری گزینند. پنجشنبه 8 فروردین 87

/ 0 نظر / 10 بازدید