چه خواهد شد؟ (1) ارزش توليد فكر

تحت اين عنوان و با درك فعلي خود از پيرامون، شرايطي كه به‌نظر مي‌رسد به آنجا خواهيم رسيد را بيان مي‌كنم. البته اين پيشگويي نخواهد بود بلكه از باب آينده‌نگري است تا شايد بتوانيم برنامه‌هايي بر اين منوال را تدارك ببينيم. به‌نظر مي‌رسد كه با سرعت فعلي در پيشرفت علوم و تكنولوژي به‌جايي خواهيم رسيد كه حتي توانايي‌هاي فني نيز تحت‌الشعاع توانايي توليد فكر و انديشه قرار خواهد گرفت. و حتي مهم نخواهد بود كه چه‌كسي هستيم يا چه‌كاره‌ايم، بلكه مهم آن است كه چه‌چيزي به‌عنوان فكر و انديشه توليد كرده‌ايم. مثلاً به‌ياد بياوريم كه يك زماني كساني كه «DOS» را مي‌دانستند از چه جايگاهي برخوردار بودند، ولي الآن حتي خيلي‌ها نمي‌دانند كه آن چه بوده و چه ارزشي دارد. حتي در آينده مهم نيست كه برنامه‌نويسي را بدانيم يا كاركرد بسيار قوي در كار با كامپيوتر داشته باشيم، نه اينكه ارزش اين توانايي‌ها پايين بيايد، بلكه كافي است كه درصد كمي به اين توانايي مسلح باشند و آنگاه موادي توليد كنند كه ديگران با حداقل اطلاعات بتوانند با آنها كار كرده و محصول فكر خود را به ديگران عرضه كنند. شايد يك زماني توليد سايت و وبلاگ بسيار دشوار بوده، اما قطعاً در آينده بسيار راحت‌تر از حتي الآن نيز خواهد بود. پس مهم آن است كه در اين سايت چه چيزي عرضه خواهد شد.

/ 0 نظر / 7 بازدید