خطا پوش تا خطایت پوشیده باشد

بزرگترین سرّ از اسرار الهی همانا پوشاندن عیوب دیگران و خود است. کیست که هیچ خطایی نکرده باشد که اگر چنین بود در حد معصومین بود. پس به زکات اینکه هنوز محترم هستیم و خطاهای ما بر دیگران آشکار نشده است، خطاهای دیگران را نیز بپوشانیم. به کلام شیرین خواجه عبدالله انصاری که می‌گوید: «خدا می‌بیند و می‌پوشد، خواجه نمی‌بیند و می‌خروشد»، وای بر کسانی که بر حسب ظن خود، ندیده را دیده و دیده را عریان می‌کنند. شنبه 3 بهمن‌ماه 88

/ 0 نظر / 9 بازدید