نامت چيست؟ حُر

Ikarus-1.JPGاولين كسي كه ناچار شد راه را بر امام حسين «ع» و كاروانش ببندد، حر بن يزيد رياحي فرمانده لشكر عمرسعد بود، چرا كه فكر مي كرد كار به مسالمت حل شده و ادامه‌ي كار به خشونتي كشيده نشود. اما آنگاه كه چنين نشد و عزم عبيدالله بن زياد را در يكسره كردن كار بر اهل بيت پيغمبر  «ص» در صحراي كربلا ديد، به فكر فرو رفت و انتخاب كرد، انتخابي بزرگ. همين ساعتي پيش بود، به‌سوي حسين «ع» رفت و اذن خواست تا توبه‌اش را پذيرفته و در ركابش قبولش كند. اگرچه اسم او آشكار بود اما حسين سوالي كرد تا جوابش در تاريخ ثبت شود: - نامت چيست؟ حر (يعني آزاداه) – الحق كه مادرت نام نيكويي بر تو نهاده،‌ امروز مهمان مايي. جنگي كرد جنگ‌كردني و شد افتخار آزادگان عالم. و اينچنين شد آنكه راه بر حسين بست، با فكر كردن و تشخيص خويش راه سعادت را از همو نشاني گرفت و از آن روز مهمان سفره‌ي اهل بيت گشت. شنبه 29 دي 86 عاشوراي حسيني

/ 0 نظر / 5 بازدید